De campagne energiejacht met gemeentebesturen en verenigingen is voorbij. Maar het bijhouden van je energieverbruik en toepassen van tips is een kleine moeite, dus blijven doen! Op deze site vind je alle tips terug. 

Wil je meer weten van andere projecten en acties van Bond Beter Leefmilieu? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrieven. 

Groen Herent

Herent heeft zich er (samen met heel wat andere gemeenten in Vlaams-Brabant) toe verbonden de uitstoot van broeikasgassen met 20% te doen dalen tegen 2020.

Met Groen Herent willen we dit ondersteunen en wat schot in de zaak brengen door zoveel mogelijk Herentenaars op te roepen hun energie- en waterverbruik te monitoren en te verminderen door mee te doen met de energiejacht! Elke Herentenaar is welkom zich aan te sluiten, ongeacht politieke kleur of voorkeur!

Energiemeester: 
Tom Creten
Energiegroep uit: 
Herent
Groep: Groen Herent
Aantal actieve jagers (gezinnen): 6
Evolutie verbruik: -4,46%
Inschatting € per energiejager: -41 euro
Evolutie verbruik per energiejager: -657 kWh
Evolutie verbruik elektriciteit: +1,53%
Evolutie verbruik gas: -5,62%
Gemeenten met minstens 3 actieve energiejagers in deze groep: Herent
Een van deze fiere jagers? Deel dan dit groepsresultaat